What to Do During a Long (Night) Layover in Dubai?

CZ version(↓Click here to jump to the EN version):

Plánujete dovolenou nebo jinou cestu do zahraničí a máte při tomto cestování dlouhé mezipřistání v Dubaji?

Ano? Tak teď už se vůbec nemusíte starat o to, jak strávíte vaše dlouhé a úmorné letištní čekání. Jsem tu totiž proto, abych vám dala skvělé a zajímavé tipy na to, jak “zabít dvě mouchy jednou ranou” – navštívit Dubaj a strávit zde kvalitní a obohacující čas, zatímco čekáte na navazující let.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pokud si však myslíte, že tyto tipy se na vás nevztahují, protože máte mezipřistání pozdě v noci či brzy ráno, jste na omylu. Mé dubajské čekání bylo také pozdě v noci, tudíž tyto tipy jdou využít v kteroukoliv část dne.

Předtím než začnete své dubajské putování, měli byste se ujistit, že znáte všechny důležité náležitosti než oficiálně vstoupíte do země.

Zkontrolujte si požadavky na víza

Jedna z nejdůležitějších věcí je zjištění, jestli potřebujete víza či ne. Tuto informaci si můžete ověřit zde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Další důležitosti, které si potřebujete před vstupem do Dubaje zjistit:

Ujistěte se, že víte čas vašeho “check-inu” pro navazující let.

Počítejte s časem pro bezpečnostní kontrolu.

Zjistěte si, jestli si musíte vyzvednout zavazadlo nebo ne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Najděte si taxikáře

Přesouvání se po Dubaji je velice jednoduché a cenově dostupné díky velkému počtu taxikářů. V Dubaji většinou uvidíte taxíky v béžové barvě s barevnou střechou. Taxíky s růžovou střechou jsou považovány za “dámské taxíky”, jelikož jsou řízené ženami.

Jak už jsem zmínila, taxíky jsou v Dubaji velice levné a pokud budete mít štěstí, jako jsem měla já a moje rodina, narazíte na taxikáře, který bude velice přívětivý, dobře anglicky mluvící a velmi nápomocný. Za 4-5 hodin ježdění po Dubaji jsme zaplatili jen neuvěřitelných 1000 Kč! A mimo jiné, řidič byl tak ochotný, že mu nevadilo na nás i 30 minut na jednotlivých zastávkách počkat a to bez taxa metru!

Doporučuji, zjistit si s předstihem, jestli je váš řidič ochotný vás vzít na poznávací projížďku po Dubaji a třeba na vás i několik minut počkat, než si pořídíte pár obrázků nebo se jen podíváte kolem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Co vidět a kam se podívat?

  • Burj Khalifa – nejvyšší budova od roku 2008.
  • The Dubai Mall – největší světové nákupní středisko (dáno rozlohou) s více než 1200 obchody.
  • Sunset Beach – písčitá pláž na pobřeží Perského zálivu se skvělým výhledem na nedaleký luxusní hotel Burj Al Arab.
  • Kite Beach –  další úžasná písčitá pláž, která je perfektním místem pro všechny sportovní nadšence a jak už jméno napovídá, je také jako dělaná pro všechny kite surfaře.
  • Boxpark – místo, kde naleznete spoustu obchůdků, restaurací, kaváren, které jsou jednotně umístěné v barevných lodních kontejnerech, což toto místo dělá naprosto jedinečné, kreativní a velmi “in”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Já osobně jsem toto místo navštívila v neděli během brzkých ranních hodin (2-7 hodin ráno). Z toho důvod jsem neměla možnost navštívit Burj Khalifu ani dubajské nákupní centrum uvnitř. Avšak i přesto jsem si procházku kolem těchto i dalších míst moc užila.

Velkým plusem také bylo to,  že Dubaj v těchto brzkých ranních hodinách není tak rozžhavená jako obvykle :)) (bylo “pouhých” 36 stupňů).

Lidičky, neseďte dlouhé hodiny na letišti. Běžte ven & poznávejte futuristickou Dubaj!

S úsměvem,

Šárka

P.S. Chtěla bych moc poděkovat naší úžasné průvodkyni Nikče, která je letuškou u společnosti Emirates. Nikča byla moc hodná a ujala se nás (úplně neznámých lidí) po jejím nočním letu, aby nám Dubaj i v těchto brzkých ranních hodinách ukázala. Moc děkujeme Niky! Jsi báječná! X

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

◊♦◊

EN version:

 

Are you planning holidays or an adventure abroad and having a long layover in Dubai?

Yes? So now, you don’t need to worry about how to kill the super long and boring wait there. As I am here to give you some awesome and interesting tips on how to kill 2 birds with one stone, which means visiting Dubai and spending some quality enriching time whilst on your layover.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

And if you think that these tips do not include you because you have your layover during the night time or early morning hours, you’re wrong. My long layover was also during night and so, these tips can be used for any part of the day in Dubai.

Before you start your Dubai exploration you must make sure that you are aware of all the important necessities before you officially cross the borders.  

Check your Visa Requirements

The first important thing you need to do, is to check whether you are obliged to have Visa or not. You can check the requirements here.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Other Necessities you Have to Know Before you Leave for the Dubai Exploration: 

Make sure you know your check-in time for the next flight.

Count in some time for the security check

Find out if you need to collect your luggage or not

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Find a Taxi Driver 

Getting around Dubai is extremely easy and very affordable thanks to a great number of taxi drivers. There are cream-coloured taxis with a colourful roofs in Dubai. The pink-roofed taxis are considered as “Ladies Taxis” as they are driven by women.

As I mentioned earlier taxis are very affordable and if you are lucky as my family and I was, your taxi driver will be very friendly, English speaking and very helpful. We have paid for 4-5 hours of driving only around 50 USD! Also, the driver was so kind that he did not mind waiting for us at the stops even like 30 minutes with no meter on! 

I suggest you ask beforehand if the driver is going to be willing to take you different places and show you a bit of Dubai, and perhaps wait for some minutes whilst you take pictures or just look around the place a bit. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

What to See and Where to Go? 

  • Burj Khalifa – the tallest building in the world since 2008. 
  • The Dubai Mall – the largest mall in the world by total area with more than 1200 shops.
  • Sunset Beach – a white sand beach on the cost of the Persian Gulf with a perfect and close view at the luxurious hotel Burj Al Arab. 
  • Kite Beach –  another amazing white sand beach for all the sporty people, as the name can tell you, this place is perfect for all the kite surfers out there.
  • Boxpark – a collection of shops, restaurants and cafes housed within colourful shipping style containers that make this place really unique, creative and hip.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I have visited all these sights during early morning hours on Sunday (2am – 7am). Therefore, I did not have the possibility to see the Burj Khalifa neither the Dubai Mall inside. Nonetheless, I still really enjoyed the walk and exploration around.

A big plus when you are visiting Dubai during these early morning hours, is that the heat is almost bearable :)) (it was “only” 36 degrees).

Guys, do not sit hours and hours at the airport. Go & Explore the futuristic Dubai City! 

With a big smile,

Šárka

P.S. I would like to say a big thanks to our amazing Dubai Guide Nikola, who works as a flight attendant for the Emirates airlines, she was so kind to show us around and spend the super early morning after work with complete strangers. Thank you so much Niky! You are a star! X

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s