Kenya Captured Through My Lens

CZ version(↓Click here to jump to the EN version):

Před několika měsíci jsem byla součástí realizace solárního projektu, jehož cílem bylo elektrifikovat přes 100 venkovských obydlí, které nikdy předtím neměly elektřinu. Díky tomuto projektu jsem měla úžasnou příležitost navštívit nádhernou zemi zvanou Keňa. Byla to naprosto jedinečná zkušenost a i přesto, že můj pobyt byl celkem krátký, jsem se v této zemi mnohé naučila.

Musím přiznat, že jsem v Keni narazila jen na velmi štědré, úžasně milé a skromné lidi. Navzdory tomu, že oni sami toho měli velmi málo, tak nám chtěli neustále něco dávat z jejich úrody a úžasné bylo i to, že z toho měli opravdu čistou radost na tváři!OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrvní dny jsem v této barvité zemi strávila v odlehlých venkovských oblastech, kde jsem se seznámila s milými a pozitivními lidmi, kteří mi díky jejich veselé nátuře projasňovali každý den. Měla jsem také možnost navštívit venkovskou školu, kde jsem promluvila se studenty o našem životě v Evropě a o jejich životě v Keni. Zazpívali jsme si navzájem pár tradičních písní a zatancovali několik tradičních tanečků. Byla to skvělá zkušenost a velkou radost mi udělalo i to, jak byli studenti zvědaví a nadšení z nových informací o životě v Evropě.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAPo čase stráveném na venkově jsem měla úžasnou příležitost navštívit pár keňských přírodních klenotů. Jako první jsem se vydala na výšlap na Mount Kenya – bohužel ne úplně na vrchol, kvůli nedostatku času. Mount Kenya je nejvyšší hora Keni a druhá nejvyšší hora Afriky. Nejenom, že je tato hora naprosto úchvatná, ale i prostředí kolem ní je nádherné. Není tudíž divu, že se tato oblast dostala v roce 1997 na list světového dědictví UNESCO.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMé další kroky mířily na sever Keni, kde se nachází safari zvané Sarova Shaba. V této rezervaci jsem spatřila spoustu úžasných afrických zvířat, dokonce i leoparda, kterého je opravdu vzácné v divoké přírodě zahlédnout.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po mnoha kilometrech strávených v autě jsme se dostali do venkovské oblasti, kde jsem poznala další usměvavé a velkorysé lidi, ochutnala keňské jídlo připravené tradičním vesnickým způsobem a poslechla si zajímavé životní příběhy z těžkého ale i přesto velmi šťastného života na vesnici.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERANěkolik dní strávených na cestě, spousta krásných duší, výborné jídlo, skromný život, dechberoucí příroda, chudobou zpřísněné životní podmínky, srdce plné naděje & jednoduše Hakuna Matata život – to vše shrnuje mé pocity z prvního poznání této magické země zvané Keňa.

Děkuji Ti, Keňo!

Už teď se těším na další shledání 🙂

Hakuna Matata,

Šárka


A co vy přátelé? Lákala by vás tato část Afriky k návštívení?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

◊♦◊

EN version:

Thanks to being a member of a solar energy project realisation, which aim was to lit up over 100 rural households that never had any electric connection before,  I had an amazing opportunity to visit the beautiful country of  Kenya. It was an absolute eye-opening experience, and even though my stay was quite short, I have learnt so much.

I must say that I only experienced nice, very generous and modest people in Kenya. Despite that they had so little, they always wanted to give us something from their yield and they were so genuinely happy about that!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The first days in this vibrant country I spent in remote rural areas, where I met very kind and positive people, who always brightened up my day. I also visited a rural school, where I talked to a couple high school classes about the life back in Europe and about their lives in Kenya. We also sang to each other a few traditional songs and danced a couple of traditional dances. It was so much fun and I loved how eager and curious they were to find out more information about the life overseas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAAfter the time spent in the village, I was fortunate enough to visit some true natural gems in Kenya. First, I visited and hiked the Mount Kenya: unfortunately, not to the very top as we didn’t have enough time to finish it. Mount Kenya is the highest mountain in Kenya and the second highest in Africa. Not only is the mountain absolutely breathtaking but also the surrounding area around. Therefore, there is no wonder that it got up to the UNESCO World Heritage Site list in 1997.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

My next location was the northern part of Kenya where Sarova Shaba Safari lodge is found. I got to see some amazing animals up there and I was even very lucky to see a leopard, which is very scarce to spot.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAAfter many miles spent in the car, we finally got to another rural area where I had the chance to meet other genuine people and try their traditional meals and hear about their tough but still happy life in the village.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFew days spent on the road, many beautiful souls, amazing food, modest life, breathtaking nature, very poverty-stricken life conditions, hopeful hearts & simply Hakuna Matata life: this all pretty much sums up my feelings about the very first experience in the magical country of Kenya.

Thank you, Kenya!

I am already looking forward to meeting you again 🙂

Hakuna Matata,

Šárka


What about you my friends? Would you be keen to visit this part of Africa?
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s