Appreciate The Little Things In Life

CZ version(↓Click here to jump to the EN version):

Po nějaké době strávené v “busy” uspěchané Praze, jsem zase jednou zavítala do toho našeho krásného kraje Orlických hor.

Čím více času trávím mimo tento kraj, tím více si uvědomuji, jak velké štěstí mám, že jsem se narodila právě tam. V nádherné části toho našeho malého státu a troufám si i říci, v jedné z nejkrásnějších českých oblastí vůbec.

Jen abych vás uvedla na pravou míru. I když teď žiji v Praze, která mě neustále překvapuje a vyráží dech svými nádhernými vyhlídkami a zákoutími, tak i přesto bych ji s krajem odkud pocházím, nikdy nevyměnila. Jsem nesmírně vděčná, že jsem převážnou část života mohla prožít právě tam.

P1220634.jpg

Je to asi i tím, že “u nás” v Orlických horách mám nespočetně mnoho nádherných vzpomínek z dětství a dospívání, a také úžasnou milující rodinu, která pro mě znamená nevyslovitelně moc.

A jak se tak při západu slunce procházím tím naším z pohádky vystřiženým krajem, tak si říkám: “Všímají si lidé ještě vůbec těch krásných životních “obyčejností”?….Všímají si ŽIVOTA?”

Občas mi totiž přijde, že v proudu řeky dennodenních událostí lidé ztrácí pojem o věcech, které se kolem nich dějí . A tím nemyslím to, že se zapomínají dívat na vysílání ČT1, 24, NOVA, Prima a kdoví co ještě, ale na dění přímo před jejich očima.

P1220618.jpg

I mně se to stává, důležité je si to však včas uvědomit a začít více ŽÍT, a ne jen PŘEžívat. Pokud se vám zdá, že je na tom možná něco maličko pravdy, zkuste se nad tím na moment zamyslet. Zkuste se zamyslet nad tím, jak byste mohli více ŽÍT a ne jen PŘEžívat. Vidět ty “obyčejné” dennodenní věci jako NEobyčejné, protože ony takové opravdu jsou!

Já chodím “ŽÍT” například ven. A tam pozoruji, obdivuji a vnitřně se raduji a ze vnějšku se usmívám. Úplně nejradši jsem někde v přírodě a prostě si všímám všeho kolem a uvědomuji si, jak krásná a NEobyčejná příroda vlastně je. Úplně nejlepší kombinace je, když venku svítí sluníčko, to se cítím, jako bych právě vypila 3 Energy drinky najednou :)).

Ale i ve městě to jde. Právě proto na Praze miluji všechny ty vyhlídky a zákoutí a dělá mi radost objevovat stále něco nového: nové úhly pohledu na stověžatou Prahu, nová místa, parky, ale i pěkné kavárny, čajovny apod., místa kde je mi prostě fajn.

Člověk by se měl pořád dozvídat, zkoumat a učit se něco nového. To nás totiž vnitřně nesmírně obohacuje, což si možná ani většina z nás pořádně neuvědomuje.

A tak se takhle jednou brodím ve sněhu, koukám se na západ nad mým malebným rodným městečkem z těch nekrásnějších úhlů a snažím se tu jedinečnou chvíli pro vás i pro mě zdokumentovat. Třeba, až si tento článek přečtete, budete mít chuť taky vyrazit uŽÍT si toho našeho nádherného života možná alespoň o kapičku více než doposud.

P1220619.jpg

Radujme se z maličkostí kolem nás a z toho, co už máme přímo před nosem. Protože až se jednou za těmito maličkostmi ohlédneme, poznáme, že znamenaly MNOHO!

S úsměvem

Šárka

◊♦◊

EN version:

After some time spent in the busy hasty Prague, I finally visited the region of “our” beautiful Eagle Mountains again. 

The more time I spent outside of this region, the more I realise how lucky I am, that I was born right there, at the absolutely wonderful part of our tiny little country, and I dare to say, in one of the most beautiful Czech regions at all. 

Just to be sure we are on the same page. Even though I live in Prague now, which constantly surprises me and takes my breath away with its beautiful views and corners, I still would not trade any of this by no means for the region where I come from. I am extremely grateful that I got to spend most of my life right there.


It might be also highly influenced by the fact, that I have an innumerable number of amazing childhood and adolescence memories from the region of the Eagle Mountains, as well as, a wonderful and sooo loving family, who means the world to me. 

And, as I walk in this fairy tale looking place by the sunset light, I think to myself: “Do people still even notice all of those beautiful “ordinariness” of life?…Do they even notice that they “LIVE”?

Sometimes it appears to me that people in the river of their daily routines, lose track of what is truly happening. And by that, I don’t mean that they shouldn’t forget to keep up with the news and so on. I mean the things which are happening in front of their eyes.  

P1220653.jpg

P1220756.jpg

I myself even lose track from time to time, and so it is important to realise when you are losing track and start to LIVE more, and not just to survive from day to day. If you think that there is at least a slight chance of truth in this, try for a brief moment to think about it. Try to think about how you could LIVE MORE FULLY, and NOT just routinely SURVIVE day by day, and how you could see the “ordinariness”  of daily life as the “UN-ordinariness” of life, as they really are. 

I usually “LIVE MORE FULLY” when I am outside. And when I’m there, I observe, admire and rejoice inwardly and smile outwardly. For me, the best thing is to be somewhere in the countryside and just notice everything around and realise how beautiful and phenomenal nature/life is. The very best combination is when the sun is shining outside, then I feel like I have just drunk 3 Energy drinks at once :)).

Nevertheless, you can enjoy this feeling even in the city. That’s why I love all the viewpoints and nooks, as it makes me happy to discover something new in Prague: new street views, places, parks, as well as nice cafes, tearooms etc., simply places where I feel great. 

A man should continuously explore and learn something new because it greatly internally enriches us, which probably most of us are not fully aware of.


As I wade in the snow and watch the mesmerising sunset above my beautiful hometown from all the different angles, I’m trying to capture this unique moment for all of you including myself. And I hope that maybe, whilst reading this post and seeing the pictures, you will get the urge to go to enJOY YOUR amazing LIFE a little bit more than you’re used to now…

P1220666.jpg

Appreciate the little things around and those right in front of your nose. Because once, when you look back at them, you will realise how much they actually meant to you!

With a big smile

Šárka


P1220641.jpg
♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s