Czech It Out: 4 Awesome Places To Visit In Pilsen

CZ version(↓Click here to jump to the EN version):

Párkrát jste už se mnou byli na výletech po Čechách např. tady: Czech It Out: 6 amazing places to visit in the Czech Republic a nebo i třeba tady: Weekend Vibes: 1-Afternoon Getaway from Prague .

Stále ale máme tolik míst, které můžeme v naší krásné zemi objevovat. Proto jsem se rozhodla, že vás vezmu na další české “dobrodrůžo”, a to do města, které je známé hlavně díky jednomu vynikajícímu pivu s názvem: Pilsner Urquell. Pivo se v Plzni začalo vařit již v roce 1842 a nyní je tento “tekutý chléb” známý po celém světě.

Kromě světoznámého piva můžete v tomto kulturně bohatém městě vidět i krásné historické centrum s mnoha renesančními a barokními architektonickými prvky.

P1280820.jpg

Má první návštěva byla sice dosti mrazivá, ale i přesto to byla skvělá zkušenost. Ačkoliv tedy musím přiznat, že moje první dojmy při vystoupení z vlaku nebyly příliš přívětivé. Oblast kolem nádraží totiž nebyla kdoví jaká, ale ke konci dne už jsem mohla s jistotou říci, že to byla pouze jedna “podivná” část města. Takže lekce dne naučena: Nikdy neberte první dojem příliš vážně! 🙂

Při procházce městem jsem měla možnost vidět spoustu zajímavých a oku lichotících památek, které bych vám teď chtěla ukázat. Jste připraveni? Pojďte se mnou na virtuální prohlídku:

1.Hlavní nádraží

I když jsem zmínila, že místo kolem hlavního nádraží na mě neudělalo úplně nejlepší dojem. Nádražní budova sama o sobě je však opravdu krásné architektonické dílo.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2.Velká synagoga

Velká synagoga je naprosto ohromující. Musím uznat, že architektura této budovy je pro Českou republiku velice ojedinělá. Pokud nevíte (stejně tak jako já), tak tato synagoga je největší v ČR, druhou největší v Evropě a třetí největší na celém světě. Wow!

P1280851.jpg

3.Renesanční radnice, Gotická katedrála Sv. Bartoloměje & Náměstí Republiky

Pokud někdy do Plzně zavítáte, rozhodně nesmíte vynechat návštěvu nádherného plzeňského náměstí! Já jsem byla tímto místem naprosto unesena. Domy kolem náměstí jsou překrásné s úžasně detailní architekturou, náměstí samo o sobě je ohromné na tak malé město. Uprostřed náměstí se tyčí velkolepá impozantní katedrála, která dodává místu ještě grandióznější dojem. Renesanční radnice, která je naproti katedrále, stojí určitě také za zmínku, a to především její detailní malby na fasádě. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1280875.jpg

4.Plzeňský Prazdroj 

Návštěva plzeňského pivovaru by měla být v Plzni snad i povinností. Pokud jste Plzeň navštívili a neviděli jste Plzeňský Prazdroj, kde se začalo vyrábět jedno ze světově známých a velice oblíbených piv,  tak to je asi tak stejné, jako kdybyste byli v Paříži a neviděli Eiffelovku :)) Můžete zde zajít také na několikajazyčnou (AJ, ČJ a NJ) prohlídku pivovaru. Prohlídka vám ukáže v zábavné a zároveň informativní formě proces vaření piva a vše s tím spojené. Můžete také vidět sklep pivovaru a ochutnat pravou nefiltrovanou “Plzničku” přímo ze sudu. Prohlídka trvá asi 1,5 hodinu a stojí cca 200 Kč. Rozhodně všem návštěvu vřele doporučuji! Pro mě prohlídka byla parádní tečkou za skvělým výletem (pro více informací o pivovaru tady).

P1280922.jpg

P1280929.jpg

P1280933.jpg

P1280940.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1280956.jpg

P1280967.jpg

*Na konec mám pro vás skvělý tip na asi ne moc známou plzeňskou vyhlídku. Vyhlídku najdete v Cross Cafe neboli Sky Cafe, které je v 16. patře plzeňské věže. Věž budete míjet na cestě z náměstí do pivovaru. Kavárna nabízí opravdu skvostný pohled na celou Plzeň. Více info o kavárně tady.

P1280916.jpg

Do Plzně určitě plánuji zavítat i v létě. Město je skvělým tipem na jednodenní výlet, který rozhodně stojí za to.

Už jste v Plzni někdy byli nebo byste měli chuť se tam podívat? Znáte nějaká jiná zajímavá plzeňská zákoutí? Určitě napište do komentářů nebo zprávy. Těším se :).

S úsměvem

Šárka

P1280902.jpg

◊♦◊

EN version:

You have already been with me on few trips around the Czech Republic such as here: Czech It Out: 6 amazing places to visit in the Czech Republic or even here: Weekend Vibes: 1-Afternoon Getaway from Prague .

Nevertheless, there is still so much to see and explore in my beautiful home-country. That’s why I’ve decided to take you on an another Czech adventure to a city, mainly known for its absolutely delicious beer: Pilsner Urquell. This beer was firstly brewed in Pilsen in 1842, and nowadays this “liquid bread”  is known across the whole world.

Apart from the worldwide famous beer, you can see in this culturally rich city a beautiful historical centre with lots of renaissance and baroque architectural elements.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 My first visit was a very cold but a great experience. Although, I must say that at first when I got off the train, I had mixed feelings about the place, because the area around the train station felt a bit “dodgy”, but by the end of the day, I realised that it was just that particular area. So, a lesson was learned: Never take a first impression too seriously! 🙂

P1280826.jpg

As I walked through the city, I saw some really interesting and stunning sights, which I’d like to share with you. Let’s go on a little virtual tour with me:

1. The Main Station

Even though, I mentioned that the area around the train station didn’t make a good first impression on me, the building on its own is quite a spectacular piece of architecture.

2. Great Synagogue

This building is absolutely stunning. I must say, it’s quite an extraordinary architecture for the Czech Republic. If you don’t know (as I didn’t know before),  this synagogue is the largest synagogue in the Czech Republic, the second largest in Europe and the third largest in the world. Wow!

P1280854.jpg

3. Renaissance Town Hall, St. Bartholomew’s Gothic Cathedral & Republic Square 

If you ever find yourself in Pilsen, you definitely can’t miss a visit to this breathtaking square! I was absolutely stunned by this place. The buildings there are enchanting and so perfectly architecturally detailed, and the place is gigantic for such a small city. Inside of the square is a radiantly imposing cathedral, which enhances the grandiosity of the whole area! The renaissance town hall, opposite to the cathedral, is also worth mentioning, especially the detailed paintings of the building facade.

P1280884.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. Pilsner Urquell Brewery 

This brewery is a must visit in Pilsen. If you didn’t see this place, where one of the most worldwide known and beloved beers started its production, then it would been like visiting Paris without seeing the Eiffel Tower :). You can go for the brewery tour, which is in many languages (English, Czech, German). The tour shows in a very entertaining, as well as, informative way the whole brewing process and all the background about it. You can see an old brewery cellar, and taste the real unfiltered Pilsner Urquell beer right from the barrel. The tour lasts around 1,5 hours and costs around 200 CZK. I totally recommend taking this tour! It was definitely the highlight of my Pilsen visit (for more info about the tours here).

P1280923.jpg

P1280930.jpg

P1280932.jpg

P1280941.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

P1280951.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

*At the end, I have an awesome tip for you on a probably quite unknown viewpoint in Pilsen. This view is from the Cross Cafe aka Sky Cafe, located on the 16th floor of the Pilsen Tower, which can be found on the way from the Republic Square to the brewery. This cafe offers a charming view at the whole city. More info here.

P1280911.jpg

I’m definitely going back to Pilsen in summer. This place is truly a great place for a day getaway, and definitely worth visiting.

Have you ever been there, or would you been interested in going there? Is there anything else worth a visit there? Let me know in the comments or send a DM. Looking forward to it :).

With a big smile

Šárka

P1280949.jpg

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s