Open The Door Of Opportunity: 3 Effective & Fast Ways to Learn Another Language

CZ version(↓Click here to jump to the EN version):

V jednom z minulých článků zdejste se dočetli, jak moc vás cestování může změnit.

Pokud však chcete procestovat svět, jisto jistě budete potřebovat znát nějaký cizí jazyk, protože bez této znalosti pro vás bude cestování daleko obtížnější a možná někdy i přímo nemožné (jen anglofonní národy jsou v tomto aspektu daleko většími šťastlivci).

Nebudu vám věšet bulíky na nos a slibovat, že se můžete anglicky (nebo jiné cizí řeči) naučit za pár dní a mluvit jako rodilý mluvčí za měsíc a podobně, ALE…

Existují určité “vychytávky”, které vám mohou čas strávený učením cizího jazyka zkrátit a udělat ho daleko efektivnějším a taky zábavnějším.

Já studuji angličtinu už od základky. V průběhu času jsem však poznala, že při učení cizího jazyka existují určité věci/metody, které fungují a pomáhají více než jiné.

Takže pokud je tu z vás někdo, kdo zápasí s učením cizí řeči, chybí mu motivace a další podobné strasti, následující tipy vám mohou pomoci tyto nesnáze překonat a udržet vás na správné cestě za úspěchem:

1.NIC, CO MÁ SKUTEČNOU HODNOTU, NEPŘIJDE SNADNO

Když se začnete učit novou řeč, je velmi důležité, abyste zůstali motivováni a odhodláni jít za svým cílem. Vím, že občas z toho budete “šedivět”, protože se vám bude zdát, že to nemá smysl, je to nedosažitelné, obtížné nebo možné i nemožné.

Tak to však určitě není, ani nezačínejte přemýšlet, že byste to vzdali, protože všichni víme, že začátky jsou vždy tou nejtěžší etapou. Myslete na to, co vše získáte, až se daný cizí jazyk naučíte. Rozšíří vám to obzory a znalosti o jiných životních cestách a pohledech, budete moci navázat nová přátelství, prohloubit již navázané vztahy, získat nové zkušenosti, příležitosti, budete moci posunout svoji kariéru dále a jiné skvělé věci. Musíte si být zkrátka vědomi, s jakým cílem a proč se další jazyk učíte.

Mějte také na paměti, že ten všechen čas, pot a SNAHA budou na konci znamenitě odměněny!

2. PROCVIČUJTE MLUVENÍ ONLINE/OFFLINE & NEBOJTE SE MLUVIT S CHYBAMI

Zapomeňte na gramatiku a mluvte! To je ta nejdůležitější věc: jednoduše MLUVIT. Je úplně jedno, jestli znáte jen pár slov. Všichni, kdo se cizí jazyk učili, museli někde začít.

K tomu, abyste začali trénovat mluvení cizím jazykem, potřebujete najít partnera, s kterým byste jazyk procvičovali a nebo prostě stačí začít mluvit jen sami se sebou (vím, že to zní podivně, ale může vás překvapit, jak skvělý dopad to může mít).

Máte také možnost najít online kamaráda, s kterým budete mluvení cizí řečí procvičovat, např. přes tyto stránky: italkiMy Language Exchange and Conversation Exchange a nebo ve vašem okolí je i nějaký reálný “offline cizí kamarád”, což je asi ten nejlepší scénář. Ale jak už jsem zmínila, je také možné trénovat mluvení sami se sebou. Vytvořte si dialog s “imaginárním zahraničním kamarádem” 🙂 a nebo mluvte k sobě (ve své hlavě) v cizím jazyce (např. během vaření, dělání denních pochůzek, během nakupování apod.). Budete si tak moci lépe zapamatovat naučená slovíčka a cítit se jistěji, až přijde čas té opravdové/reálné konverzace. Věřte mi, že budete mile překvapeni, jak moc vám to pomůže.

Mám pro vás také skvělé stránky, kde najdete nejvíce používané fráze s audio záznamy v několika světových jazycích: Useful Phrases (které mohou být například skvělým startem, jak začít s prvními konverzacemi v cizí řeči).

Posledním dodatkem k tomuto tipu bude jen, nebojte se mluvit s chybami! Můžete se z nich alespoň poučit a posunout dále. NIKDO nebyl na začátku v cizím jazyce perfektní. Jediná cesta k pokroku a zlepšení je trénink.

3.UČTE SE VIZUÁLNĚ 

Možná máte ten pocit, že pokud nejste obklopeni rodilými mluvčími a zahraničním prostředím, je téměř nemožné se daný cizí jazyk naučit. Pokud si tak myslíte, jste na omylu přátelé.

Můžete si totiž vytvořit svoje vlastní zahraniční prostředí a obklopit se cizí řečí, jak nejvíce to půjde. Ptáte se jak?

Začnětě tím, že si oštítkujete všechny své předměty kolem sebe (nalepte lepící papírky s názvem předmětu v cizím jazyce např. na TV, stůl, židli, stěnu apod.). Nebo, co si třeba napsat nákupní seznam v daném jazyce, poslouchat zahraniční rádio, zprávy anebo také můžete zkusit začít psát cizojazyčný deník.

Jedna z mých oblíbených a také zábavných metod k naučení cizího jazyka, která mi zcela jistě pomohla zlepšit angličtinu, bylo sledování filmů a seriálů v cizím jazyce. Prvně jsem začala s anglickými titulky a po nějakém čase jsem sledovala filmy už bez titulků. Díky této metodě, můžete začít lépe rozumět a začít “pochytávat” nová slovíčka a fráze.

Další skvělou a zábavnou cestou, jak můžete prohloubit své jazykové znalosti, je čtení. Z mé vlastní zkušenosti doporučuji začít číst knížky, které znáte např. pohádky, ty se také velmi dobře a jednoduše čtou. Nebo klidně zkuste přeložit text své oblíbené písničky.

V neposlední řadě jsou skvělou učební pomůckou také moderní mobilní aplikace např. DuolingoBrain Scape (skvělá věc pro vytváření dvojjazyčných kartiček), Busuu nebo také parádní aplikace Memrise.Doufám, že vám některé z těchto tipů pomohou na vaší cestě k naučení se cizímu jazyku. Všichni se asi shodneme na tom, že učení zabere nějaký ten čas a práci, ale pokud se při tom budete bavit a nebude to jen strohé “biflování”, určitě budete mít větší pravděpodobnost, že s tím nebudete chtít přestat. Zkuste některé z těchto zábavných a inovativních učících technik a dejte mi vědět, jestli se vám líbí.

Pro začátek si nastavte dosažitelný cíl, tak abyste se necítili zavaleni a nestrachujte se o to, jestli uděláte nějakou chybu nebo ne.

Takže, kdo jde do toho se mnou? Pojďme se naučit nový jazyk, protože pokud jsme schopni rozumět a mluvit jinou řečí, jsme také schopni vidět svět naprosti jinýma očima a kdo by tento pocit nechtěl zažít?

S úsměvem

Šárka

◊♦◊

EN version:

You´ve already read how travel can change you in one of my previous posts here.

If you wanna travel the world you will find it almost impossible to do so, without being able to speak some other language than your own (English people are little bit more lucky in this aspect, though).

I´m not gonna pull your leg by saying that you can learn English or any other foreign language in few days, and speak like a native speaker in a month or so, BUT…

There are certain “hacks” which can help you to shorten your learning time, and make it more fun and effective.

I´ve been studying English since my primary school. Throughout the time though, I´ve learnt that they´re certain things/methods, which are more essential when learning a foreign language than others.

So, if there is someone struggling with learning of a foreign language, lack of motivation, and many other things, these following tips might help you to keep yourself on your learning track:

1.NOTHING WORTH HAVING COMES EASY

When you start to learn any foreign language, it is super important to stay motivated and dedicated to your goal. I know that sometimes you might go nuts, because it might seem to be pointless, unreachable, hard or maybe even impossible for you.

It´s not, though, do not even think about giving up, because everyone knows that that the beginning is the hardest. Think of what you´re going to achieve by being able to speak the language you learn. It will broaden you understanding and knowledge about other ways of life, you will be able to make new friendships and deepen other relationships, gain new experiences, opportunities, push your carrier a bit further, and many other exciting things.You must know why you´re doing it.

So keep it in your mind that the time, the sweat, the DEDICATION will pay off big-time!

2.PRACTISE SPEAKING ONLINE/OFFLINE & DON´T BE AFRAID TO SPEAK WITH MISTAKES

Forget about grammar and speak guys! That´s the most important thing: simply SPEAK. It doesn´t matter if you know only few words, all learners had to start somewhere.

In order to practise speaking your target language, you must either find a partner to speak with or you can just speak to yourself (I know how weirdly it sounds, it can make a huge difference, though).

You can find an online buddy to speak to at websites such: italkiMy Language Exchange and Conversation Exchange, or you might know someone real “an offline foreign buddy” around you, which is probably the best scenario. And as I already mentioned, you can speak to yourself, too. You can create a dialog with “an imaginary foreign friend” :), or speak to yourself in your head in the foreign language (e.g. during cooking, going through your daily errands, during shopping etc.). In such a way, you can memorise the learnt words better and feel more confident when it comes to the time of “the real” conversation. You will be surprised how significantly it may help you.

I have a great webpage where you can find the most useful phrases with audio notes in most of the world languages: Useful Phrases (this could be a great opening point for the first conversations).

Last thing to this point, do not be afraid to speak with mistakes! You can only learn from it. NOBODY was perfect in the foreign language at the beginning, the only way you can make progress is to practise it.

3.BE A VISUAL LEARNER

You might think that it´s almost impossible to learn a new language if you are not surrounded by native speakers and the foreign environment. If you think so, you are wrong my friends.

You can create your own foreign environment and surround yourself with the foreign language as much as you can. How?

You can start with labelling the everyday objects you come into contact with (e.g. stick a Post – It note with the name of the object on your TV, desk, chair, wall etc.). You can write a shopping list in the foreign language, listen to a radio, news or even write a diary in English or any other language.

One of my favourite and a very fun way how I have improved my English, was watching English movies and series, first with English subtitles, and after some time only in English without any subtitles. In such way, you can start to better understand, and pick up on new words and phrases.

Another fun way, how you can deepen your language skills, is to read in the target language. From my own experience I advise to start with books you already know such as fairy-tales, which are also easy to read. You can also try to translate your favourite song.

Last but not least, in this modern world there are many mobile applications which can help you to boost your knowledge such as DuolingoBrain Scape (awesome for creating flashcards), Busuu or another fun app Memrise.I hope that some of these tips will help you on your journey of learning a new language. We all can agree that learning a language does take some time and work, but you will be more likely to continue with it if you are having fun whilst doing it. So, try out some of these fun and unconventional learning techniques, and let me know if you enjoy it.

Set yourself a reachable goal to start with, so you won´t feel overwhelmed, and don’t worry too much about making mistakes.

Who is in with me? Let´s talk in a new language, because if you are able to speak and understand a foreign language, you are able to see the world through completely different eyes, and who wouldn´t want that?

With a big smile

Šárka

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s