How To Take Awesome Travel Photos? 5 Travel Photography Tips

EN version (Klikněte na tento text pro přeskočení k CZ verzi):

In these modern days I don´t know almost anyone who would not take a camera on their travels. Whether it´s “just” a smartphone, a digital camera, a GoPro or even a DSLR, almost any major or minor wanderlust owns and uses one of these things for travels. 

I love photography (as you´ve probably already noticed :)). I don´t even need to bring any souvenirs from my travels, but at least a few photos I always take with me back home.  Someone collects magnets, stamps or other things, but I collect photos. 🙂

I love photography because it captures a moment forever, and you can easily return to this moment how ever many times you would like. You don´t even need a time-machine for that. 🙂

I have lots of my photographs associated to beautiful memories, which I always like to refresh. Most of our photos are captured in the moments of true beauty, happiness and joy, and I believe that anyone of us always likes to go back to those memories. Isn´t that so? 🙂

Travel photos has its own unique magic in the fact, that they can take us in our thoughts to a completely different place on the Earth, as well as, to a completely different season and time. 

Each place has its own charm, culture, people, history, stories, landscape and vibe. It´s amazing if you are able to capture all of those aspects, or at least few of them, in your photographs. To be able to do so (at least partly) you don´t even need to be a photographer from National Geographic :).

Try to always think about the picture you´re taking, use the gained knowledge, advice and other “helpers” from books, online tutorials, and of course last but not least from your own experience. Like that, you can maybe become one of the National Geographic photographers one day, if you´re lucky enough (by that I mean extremely lucky) :)). 

I have some of my own tips, which I have learnt, and which might be helpful to you, too, to get better results (+ those who takes photos on their iPhone, they might want to have a look at my previous article: “Easy Tips on How to Take Awesome iPhone Photos”).

1.”Explore” the Place Where You´re Going Before Your Departure

Look at various guides or use different mobile applications to find out interesting places for a visit before you even arrive in there. There is a choice of different sources you can use such as book guides or the modern mobile applications, which I have already mentioned in this post:“The 11 Best Free Travel Apps”. You are going to be able to plan, where to go to see, so as, to photograph some interesting places. 


2. Wake Up Before the Rooster Crows and Wait to Say Good Night to the Sun

Be more proactive than others. While most of the tourists and locals are still sleeping, you can already be in your chosen spot and wait for the sunrise. You will not only be able to capture beautifully colored pictures, scented by the light of the first rays of sunshine, but you will also take pictures without unneeded crowds and a bustle. 


Sunsets also provide a wonderful light (approx. an hour before, as well as, some time after the sun sinks). That´s another ideal time to choose another place you´d like to capture in this magical light. 

+ In the light of the rising and sinking sun you can also take amazing photos of silhouettes 

3. Use the Rule of Thirds

The rule of thirds is a fundamental visual rule not only for photographers (for more info here). The aim is to place the subject into the thirds (the picture is divided into the three horizontal and three vertical sections). This picture division is known at smartphones as a “grid”.


So, before you pull the camera trigger, ask yourself: “What are the main points of interest to me and where do I want to place them on the picture when using the rule?”.

4.Capture the True Atmosphere of the Place – “Get Lost”, Pay Attention to Details, People and Cultural Differences

If you are travelling to popular destinations, it´s going to be very hard to capture the true atmosphere of the place. As there is going to be a large number of tourists and other “disturbing” elements. Sometimes, it really pays to visit areas, streets and corners, which might not be that popular and frequented by tourists. Mostly, you will be able to find the true face of the place there, and maybe even meet a few locals who will look on your photos more natural than the crowds of countless “foreigners”. Do not forget to notice the details and things that are somehow different and interesting.

5. Give Your Creativity No Boundaries

I´ve already mentioned the Rule of Thirds, so try to avoid the “ordinary” photos with the subject in the centre. Try to be creative with your point of views. Do not be afraid to shoot from the ground perspective, or on the contrary climb a hill or a tree and so on.

Play with the shooting distance as well, and try to include into your photos interesting objects around. What about to make your picture of the valley more appealing  by including the couple sitting on a bench, flowers nearby, the interesting rock or the tree and other unique things? Give the photo more vivid impression and uniqueness, which will draw more attention of the viewers.

Never stop learning!  The more you shoot, the more you learn about photography. Be creative, do not be afraid to try new things and look at things from different angles.

A good photographer is not the one who has a great fancy camera, but the one who takes pictures with joy and passion, as well as, devotes needed time and diligence to this activity.

How about you? Do you also have some tips for travel photography? 🙂 Let me know in the comments bellow or send me a message.

With a big smile

Šárka


◊♦◊

CZ version:

V dnešní době neznám téměř nikoho, kdo by si s sebou na cesty nevzal foťák. Ať už je to “pouhý” smartphone, digitál, GoPro a nebo třeba zrcadlovka, téměř každý větší i menší cestovatel jednu z těchto věcí vlastní a při cestování používá.

Já fotografování miluji (jak jste si už asi všimli:)). Z cest si ani nemusím dovést žádný suvenýr, ale alespoň pár fotografií si s sebou z jakéhokoliv výletu nebo delší cesty přivezu vždycky. Někdo sbírá magnetky, známky a další věci, já však sbírám fotografie 🙂

Na fotografiích miluji to, že navždy zaznamenají jakýkoliv moment a vy se k němu můžete kdykoliv vrátit zpět. Nepotřebujete na to ani stroj času :).

Ke spoustě fotografiím se mi pojí krásné vzpomínky, které si pokaždé velmi ráda připomenu. Většinu fotografií totiž zaznamenáváme právě v momentech, které oplývají krásou, štěstím a radostí a já věřím, že každý z nás se k těmto pocitům vždy rád vrací. Nebo ne? 🙂

Cestovatelské fotografie mají také kouzlo v tom, že nás v myšlenkách mohou přenést na úplně jiné místo na zemi, a to klidně i do úplně jiného období a času.

Každé místo má svůj osobitý šarm, kulturu, lidi, historii, příběhy, krajinu a energii. Je úžasné pokud se vám podaří všechny tyto aspekty, alespoň z části, na vašich fotografiích zachytit. A aby se vám to povedlo (alespoň z té části), nemusíte být ani fotograf od National Geographic :).

Zkuste se vždy nad vaší fotkou trošku zamyslet, využít zkušeností, rad a dalších “pomocníků” z knih, online tutoriálů a samozřejmě v neposlední řadě z vašich zkušeností. Tak se i klidně můžete stát opravdu jedním z fotografů pro National Geographic, když budete mít velké štěstí (a to opravdu velké) :)).

Já mám pro vás pár tipů, které jsem se při focení naučila a které by vám třeba také mohly pomoci k lepším výsledkům (+kdo fotí na iPhone koukněte i na můj předešlý článek: “Easy Tips on How to Take Awesome iPhone Photos”).

1.”Prozkoumejte” místo, na které jedete, už před vaším odjezdem

Ještě před tím, než na místo vůbec dojedete, podívejte se do různých průvodců nebo aplikací na zajímavá místa k navštívení. Máte na výběr jak knižní průvodce tak také moderní aplikace, které jsem zmiňovala v mém předešlém článku “The 11 Best Free Travel Apps”. Budete si tak moci naplánovat, jaká místa budou zajímavá k návštěvě a také k fotografování.

2. Vstávejte dříve než s kohoutím zakokrháním a rozlučte se se sluncem

Buďte proaktivnější než ostatní. Zatímco většina turistů a obyvatel spí, vy už můžete být na vašem vybraném místě a čekat na východ slunce. Budete mít nejenom nádherně zbarvené fotky prvními slunečnými paprsky dne, ale také fotky bez zbytečných davů a ruchu.

Nádherné světlo také poskytují západy slunce (cca asi hodinu před západem, ale i chvíli po). Ideální čas vybrat další místo, které chcete zachytit v tomto magickém světle.

+ ve světle vycházejícího a zacházející slunce se také krásně fotí siluety

3. Použijte pravidlo třetin

Pravidlo třetin je základním vizuálním pravidlem nejen pro fotografy (pro více info zde). Cílem je umístit fotografovaný objekt do třetin (obrázek je rozdělen na tři horizontální a tři vertikální části). Na smartphonech je toto rozdělení pojmenováno jako “mřížka”.

Předtím než tedy zmáčknete spoušť svého foťáku, měli byste se sami sebe zeptat, jaké body jsou pro vás zajímavé a kam je v rámci tohoto pravidla chcete umístit.

4.Zachyťte tu pravou atmosféru daného místa – “zatoulejte se”, všimněte si detailů, lidí a kulturních rozdílů

Pokud cestujete do vyhlášených destinací bude těžké zachytit tu pravou atmosféru daného místa přes velký počet turistů a dalších “rušivých” elementů. Někdy se opravdu vyplatí zavítat na místa, do ulic, zákoutí, které třeba nejsou tak známé a turisty navštěvované. Většinou tam totiž naleznete tu pravou tvář daného místa a potkáte třeba i pár místních, kteří budou působit na vašich fotkách daleko přirozeněji než davy “cizinců”. Nezapomeňte si všimnout detailů a věcí, které jsou něčím jiné a zajímavé.

5. Nedávejte vaší kreativitě žádné hranice

Pravidlo třetin už jsem zmínila, takže se zkuste vyhnout “obyčejným” fotkám s objektem uprostřed. Zkuste být také kreativní s vaším úhlem pohledu. Nebojte se fotit z pohledu od země nebo naopak vyšplhat nějaký ten kopeček, vylézt na strom apod.

Zkuste si také pohrát se vzdálenostmi fotografovaného objektu nebo zkuste využít zajímavých objektů kolem. Co třeba oživit pohled do údolí tím, že do fotky zahrnete také pár sedící na lavičce, květiny, zajímavý kámen, strom apod.? Dáte tím fotografii živější dojem a jedinečnost, která připoutá pozornost.

Nikdy se nepřestávejte učit. Čím více budete fotit, tím více se o fotografování naučíte. Buďte kreativní, nebojte se zkusit nové věci a dívat se různými úhly pohledu.

Dobrým fotografem není ten, kdo má skvělý foťák, ale ten, kdo fotí s radostí a zapálením a věnuje této aktivitě čas a píli.

Jak jste na tom vy? Máte taky nějaký tip pro fotografování na cestách? 🙂 Dejte mi vědět do zprávy nebo komentáře.

S úsměvem,

Šárka

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

2 Comments Add yours

 1. juliachou says:

  Great advices ! Also I like to include a subject in order to try and tell a story with my photo

  Liked by 1 person

  1. Active Curls says:

   Thank you so much Julia😊 Yes, I completely agree with this tip, too! X

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s