How Can Travel Change You to Your Very Core?

EN version (↓Klikněte na tento text pro přeskočení k CZ verzi):

Today I would like to share with you one of the most important life lessons you can ever experience.

This life lesson means so much to me and I am immensely grateful for it, because it opened up a new door for me to a completely different and better world. It also showed me the way how I should look at my own life. It also helped me to understand what things really matter, and last but not least it uncovered which people in my life are the true friends and family to me.


The life lesson was and still continuing to be so to me: TRAVELLING.

Thanks to travelling I got to know myself on a deeper level, I learned how to better accept and understand the attitudes and differences of other cultures, enjoy the present moment, learning from the past and to be grateful for things and people who were and still are in my life.


This life lessons not only enriched me greatly, but I had to sacrifice to it something as well. 

I don´t mean by that only the time consumption and  some of the stress whilst filling in many piles of paper, creating different projects, cover letters, or even the time spent on interviews, embassies, and other necessary things associated to travels. I mostly mean a feeling which I had to let go because of travelling. A feeling that I might not have had any idea about before. A feeling of completeness from staying”at home”.


I put “home” into quotes because I do not have just one “home” anymore. For me, home is a place where I left a piece of my heart at, and where my family and friends are. So, in my case, the Czech Republic is not my only home anymore.

Whilst staying in one of my “homes”, I miss so much the other ones.

You can then possibly imagine, it’s very hard to decide on which place you want to “settle down” one day (and is it actually even possible to choose one place? 🙂 Haha).


Those who once started to travel, those won´t be able to return or they will have big difficulties to go back into their “old rut”. Travelling is like a drug. Those, who once tried it, can only hardly tear away from it. On the contrary, it is more likely that once you try travelling, you will be looking for any opportunity to get more of it. 


I don´t know almost anyone, who has ever started to travel, and did not fall head over heels by its beautiful and magical charm. However, at the same time,  I acknowledge that some people do not want to try travelling so much (or they just might possibly fear the big unknown behind of it?). Frankly, I think it’s a great pity and they can miss out on a lot of amazing things. 


Do you actually know all the things which travels offer, as well as, how much it can actually change you?

I’ll tell you few examples, how greatly your world journeys can change your life.


Travelling:

∇ Opens a door to a completely different perspective and expands your horizons

∇ Shows the importance of making new friendships and contacts, as well as the importance of maintaining the true friendship that already have

∇ Teaches responsibility, adaptability, fast judgement and patience

∇ Gives you a deeper understanding of yourself

∇ Teaches how to live in the present moment

∇ Shows how to be open to new things, people and experiences

∇ Gives unforgettably enriching experiences and memories that you will be never ever able to buy, and that will remain forever

I personally know that travelling changes you, and in most cases, it changes you to your very core. You will be exposed to situations that you would most probably never experience in your ordinary lifestyle.  Travelling will prepare you for a lot of obstacles on your way, so be ready to step out of your comfort zone, and deal with things as they appear :). You will return richer by a countless number of new experiences, skills, contacts and understandings of life.

Believe me, travelling will make you a better person.


What things do YOU appreciate about travelling the most?

With a big smile

Šárka


◊♦◊

CZ version:

Dnes bych s vámi chtěla sdílet jednu z nejdůležitějších životních lekcí, kterou můžete prožít.

Já konkrétně si této životní lekce nesmírně cením a jsem jí z velké části vděčná za to, že mi otevřela dveře do úplně jiného a lepšího světa a ukázala mi směr, kterým bych měla nahlížet na svůj vlastní život. Pomohla mi také pochopit, jaké věci jsou opravdu důležité a v neposlední řadě, kteří lidé v mém životě jsou ti opravdoví přátelé a rodina.

Touto životní lekcí pro mě bylo a stále je – CESTOVÁNÍ.

Díky cestování jsem poznala hlouběji sama sebe, naučila jsem se jednodušeji akceptovat a chápat přístupy a odlišnosti jiných kultur, užívat si přítomnosti, učit se z minulosti a být vděčná za věci a lidi, které v mém životě jsou a byli.

Tato životní lekce mi však nejenom mnohé dala, ale také jsem ji musela něco obětovat.

Tím však nemyslím pouze čas a i nějaký ten stres při vyplňování “hor” papírů, vymýšlení projektů, motivačních dopisů, čas strávených na pohovorech, ambasádách a další  věci s cestami spojené. Myslím tím  především jeden pocit. Pocit, o kterém jsem dříve možná ani neměla ponětí, a to pocit úplnosti a naplněnosti z pobytu “doma”.

“Doma” píši v uvozovkách proto, protože já už vlastně nemám jen jedno “doma”. Pro mě doma je totiž místo, kde jsem nechala kus svého srdce, kde mám rodinu a přátele. V mém případě tedy domov už není pouze Česká republika.

Když jsem v jednom z mých “domovů”, neuvěřitelně moc se mi stýská po těch ostatních.

Můžete si poté asi představit, že je velice těžké se rozhodnout, kde se chcete jednou “usadit”(a jde si vlastně vůbec vybrat jen jedno místo? 🙂 haha).

Kdo jednou začal cestovat, tak se jen těžko a jestli vůbec někdy bude moci vrátit do svých “starých zajetých kolejí”. Cestování je jako droga, kdo ji jednou zkusí, jen těžko se už od ní odtrhne. Ba naopak ji spíše bude vyhledávat ještě více.

Neznám totiž téměř nikoho, kdo jednou začal cestovat a nepropadl by tomu krásnému magickému kouzlu. Zároveň však respektuji, že někteří lidé cestování třeba zkusit moc nechtějí (nebo se spíše bojí toho jednoho velkého neznáma?). Upřímně si myslím, že je to ale velká škoda a o dost se tím ochuzují.

Víte vlastně, co vše vám může cestování nabídnout a jak moc vás může změnit?

Já vám teď povím pár příkladů, jak vás cesty do světa mohou poznamenat.

Cestování vám/vás:

∇ Otevře dveře k úplně jinému úhlu pohledu a rozšíří vám obzory 

∇ Ukáže důležitost navazování nových přátelství a kontaktů a také důležitost udržování těch skutečných přátelství, které již máte 

Naučí zodpovědnosti, přizpůsobivosti, rychlému úsudku a trpělivosti 

Dá hlubší poznání o vás samotných  

Naučí, jak žít v přítomném okamžiku

Ukáže, jak být otevřený k novým věcem, lidem a zkušenostem 

Dá nezapomenutelně obohacující zážitky a vzpomínky, které si nikde nikdy nekoupíte a které vám zůstanou navždy 

Já sama vím, že cestování vás změní, a ta změna je ve většině případech až do úplného morku kosti. Zažijete totiž situace, které byste asi v běžném životě nikdy neměli možnost poznat. Cestování vám také postaví do cesty mnoho překážek, kdy budete muset být připraveni překročit svoji zónu komfortu a pohodlí a začít prostě jednat :). Z cest se vrátíte bohatší o nespočetně mnoho zkušeností, zážitků, kontaktů a životních poznání.

Věřte mi, cestování z vás udělá lepšího člověka.

Jakých věcí si na cestování ceníte nejvíce VY?

S úsměvem

Šárka

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

3 Comments Add yours

 1. To je tak krásně napsané a úplně rozumím. Též už mám dva domovy, není jen jeden a mám problém se rozhodnout, kde se usadím, kde budu vychovávat děti a kde zestárnu 🙂 Jinak moc pěkný blog a super články.

  Liked by 1 person

  1. Active Curls says:

   Jé, děkuji za milý komentář, moc mě potěšil! 🙂
   Úplně vím, o čem mluvíš, mám také to stejné dilema, ale věřím, že čas ukáže tu správnou cestu/destinaci 🙂 …xx

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s