Rhodes: The Island Of Sun! 4 Places You Must See

EN version (↓Klikněte na tento text pro přeskočení k CZ verzi):

It is getting really cold outside lately. So, I have decided to warm you up a little bit today. I am going to travel through my blog with you today, to a couple of weeks back into the sunny summer months. It was the time, when I was exploring the beauty of a gloriously sun-soaked Greek island called Rhodes.

I’ve been to Greece for the very first time and I would definitely like to go there one day again. Not just because of the absolutely delicious food or the Greek people who really are helpful and optimistic all the time. But also, because of the culture and the history of the country, which are truly interesting chapters on their own. The richness and the importance of the Greek history/mythology is not just interesting to a niche group of people.

Rhodes is the largest and most popular island of the Dodecanese islands, as well as, the fourth largest island in all of Greece. It is located near Turkey, which can be directly seen from the island (it is about 20 km away). If you are a party monkey, a lover of beautiful sandy or rocky beaches, a magnet to the turquoise coloured sea or even just a cultural and historical enthusiast, the Rhodes island won’t let you down. It offers all this, and more, especially if you are a sun lover. The locals say that there is almost 300 sunny days a year, no wonder why this place is called “Island of the Sun”.

An interesting thing about the Rhodes island´s geographical division, is that the eastern and western side differ from each other. The differences are not just seen in the diverse scenery views, but there is also different sea on the each side. In the east, there is calm Mediterranean Sea. On its shores you will find magnificent sandy and pebble beaches with a gradual descent to the water. It’s also the perfect location for a number of hotel resorts (which is also a great pity, in a way).

In the west, the island is somewhat “wilder”. The shores are bathed by the Aegean Sea, which is much “livelier” than the Mediterranean one. There often tend to be bigger waves and not as easy to access the sea, as it is on the east side, so in some places it almost impossible to take a bath. The west side of the island is considerably less affected by the tourist boom. Nonetheless, there still are many interesting things to see and visit, though.

I was lucky enough to explore some really magnificent places in the eastern part of the island. Now, I would like reveal the best of them, as well as recommend where to go, if you ever decide to visit the Rhodes island (btw. it’s only 2.5 hours flight from the Czech Republic).

1.The Capital City Rhodes

Rhodes City is not only the capital of the Rhodes island, but it’s also the place, which will be the first destination you will visit on the island, as there is only one international airport. The city is situated on the northern tip of the island. This capital city, which belongs under the wings of the UNESCO organisation, offers a lot of beautiful historic monuments and sites that are definitely worth a visit, for example: the breathtaking harbor called Mandraki, the medieval Palace of the Grand Masters, the picturesque Knight Street as well as lots of bars and cafes and restaurants close to the Hippocrates Square. In this city, there is definitely something to keep any person occupied.

2.Lindos

Lindos is my personal favorite place that I´ve visited to the Rhodes island so far. I’ve heard that it is considered as one of the most beautiful towns in all of Greece. I promise you that you do not want to miss this place on your own Rhodes adventure. Narrow streets of white Greek houses, a lot of small local retailers, donkeys (the negative side, is the high number of tourists in the summer months). Nevertheless, there is nothing you can do about that, especially if you are one of them :). All the described things distinguish the base and the centre of the small town of Lindos. Those gems are not the only beauties of Lindos, though. Lindo’s has a little ace up its sleeve, as in fact  there is a beautiful Acropolis and a castle towering over the port town, as well as a beautiful bay with clear turquoise sea.

3. Kolympia

Kolympia was my Greek home for one week, so it certainly is worth mentioning, too. This small town, which is located exactly halfway to the city of Rhodes and Lindos, provides beautiful sandy and pebble beaches. Personally, my favorite beach was Kolympia Beach. There are excellent conditions for diving and snorkelling. Kolympia offers a great night life and a plethora of shops with Greek products on the main Eucalyptus Street. As the name suggests this 2 km long avenue is flanked by refreshingly fragrant eucalyptus trees.

4. Tsambika Beach

Just a few kilometers away from Kolympia, you can find one of the most beautiful beaches on the island called Tsambika. There, you can visit a church of the same name as the beach, to which an interesting legend is connected . The beach is really beautiful, but I must admit that I enjoyed a little bit more the main beach in Kolympia. They both are very similar to each other, though. I definitely recommend visiting the beach, at least for a couple of hours and enjoy the beautiful scenery of the stunning bay.

You can travel throughout Rhodes quite cheaply and without no worries by bus or you might prefer to rent a scooter (about 15-25 EUR/day) or a car (about 35 euro/day).

On almost all the beaches you are able to rent an umbrella together with two beach chairs (all together for 6-8 EUR/day). Nevertheless, you can also buy your own umbrella (around 10 EUR) in almost every little shop.

The Rhodes island is a great place to relax, to have an awesome party, as well as, to gain some new knowledge and to take an amazing adventure thanks to the many of natural, historical and cultural gems.

Processed with VSCO with hb2 preset

Tell me, where did you go for your vacation? 🙂 I´d like to hear about your favorite places and tips in the comments below or in a private message. I look forward to it!

With a big smile

Š.

◊♦◊

CZ version:

V posledních dnech začíná být dost zima a proto jsem se rozhodla, že vás dnes imaginárně přenesu pár týdnů zpět do slunných letních měsíců, kdy jsem cestovala a poznávala krásy jednoho nádherného sluncem zalitého řeckého ostrova s názvem Rhodos.

Já jsem byla Řecku, jakožto takovém, úplně prvně a rozhodně bych se tam zase někdy ráda podívala. Mají tam naprosto výborné jídlo, lidé tam jsou vstřícní a usměvaví, kultura a také historie země jsou kapitolou sami o sobě. Bohatost a důležitost řecké historie/mytologie je zajímavá pro nejednoho člověka.

Rhodos je největším a velice oblíbeným ostrovem Dodekanských ostrovů a čtvrtým největším v celém Řecku. Leží nedaleko Turecka, které můžete i přímo z ostrova vidět (leží od Rhodosu cca 20 km). Na své si na ostrově přijdou jak milovníci nočního života, nádherných písčitých i kamenitých pláží s průzračným mořem, tak však i kulturní a historičtí nadšenci. Samozřejmě nesmím opomenout také na milovníky slunce. Místní tvrdí, že je tam téměř 300 slunečných dní v roce. Ne nadarmo se tedy tomuto místu říká “Ostrov Slunce”.

Rhodos je zajímavý v tom, že jeho východní a západní strana se velice liší a to nejen scenérií, ale také i mořem. Z východu je obléván klidným Středozemním mořem, kde najdete nádherné písčité i oblázkové pláže s pozvolným sestupem k vodě. Je to také perfektní místo pro hotelová letoviska, kterých je tam opravdu nemálo (což je zároveň i velká škoda).

Na západě je ostrov poněkud “divočejší”. Břehy jsou tu omývány Egejským mořem, které je daleko “živější” než Středozemní. Bývají tam často větší, rozbouřené vlny a v některých místech je proto téměř nemožné se vykoupat. Turisticky je západní strana ostrova dotčená o poznání méně než ta východní. Dají se tam ale najít velice zajímavá místa k navštívení.

Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla prozkoumat pár opravdu skvostných míst na východní části ostrova. Ráda bych vám je teď prozradila a doporučila, kam se vydat, pokud byste se rozhodli Rhodos někdy navštívit (je to jen 2,5 hodiny letem z ČR).

1.Hlavní město Rhodos

Město Rhodos je nejen hlavním městem celého ostrova, ale také místem, kam poprvé na ostrově zavítáte. Nachází se tam totiž letiště. Město leží na severním cípu ostrova. Na tomto místě, které patří pod křídla UNESCO, se skrývá mnoho nádherných historických památek a míst, které rozhodně stojí za to navštívit např. úchvatný přístav Mandraki, středověký Palác velmistrů, malebnou Rytířskou uličku nebo sem můžete zavítat i pro trošku nočního života, dobré kávy a jídla poblíž Hippokratova náměstí. V tomto městě si rozhodně každý přijde na své.

2.Lindos

Město Lindos je můj osobní favorit míst, které jsem zatím na Rhodosu navštívila. Slyšela jsem, že je však považováno i jako jedno z nejhezčích měst celého Řecka. Zaručuji vám, že toto místo rozhodně nechcete na svém rhodoském putování vynechat. Úzké uličky bílých řeckých domečků, spousta drobných lokálních prodejců, oslíci (mínusem je nespočetně mnoho turistů v letních měsících). S tím bohužel člověk nic nezmůže, hlavně taky, když jste vlastně jedním z nich :). Těmito výše popsanými skvosty se vyznačuje úpatí a centrum malého města Lindos. Zmíněné věci však nejsou jedinou krásou Lindosu. Esem v rukávu je totiž krásná akropole a hrad, tyčící se nad celým přístavním městem a také nádherná zátoka s průzračným mořem.

3. Kolympia

Kolympia byla na týden mým řeckým domovem a určitě tedy stojí také za zmínění. Toto menší město, které leží přesně na půli cesty mezi městy Rhodos a Lindos, oplývá nádhernými písčitými a oblázkovými plážemi, z nichž má nejoblíbenější byla Kolympia Beach. Jsou tam skvělé podmínky na potápění a šnorchlování. Kolympia nabízí i skvělé noční vyžití a nepřeberné množství obchodů s řeckými produkty na hlavní Eukalyptové ulici. Jak už název napovídá, tato 2 km dlouhá třída je lemována z obou stran svěže vonícími eukalypty.

4. Tsambika pláž

Jen pár kilometrů od Kolympia najdete jednu z nejhezčích pláží ostrova zvanou Tsambika, kde můžete navštívit i stejnojmenný kostelík, k němuž se pojí zajímavá pověst. Pláž je opravdu krásná, ale já se musím přiznat, že se mi osobně více líbila pláž v Kolympii. Jsou si ale velice podobné. Určitě doporučuji pláž alespoň na pár hodin navštívit a pokochat se nádhernou krajinou této malebné zátoky.

Po celém Rhodosu se dá cestovat levně a bezproblémově autobusem.  Pokud preferujete jiné dopravní prostředky, můžete si půjčit skútr (cca 15-25 EUR/den) nebo auto (cca 35 EUR/den).

Většinou na všech pláží je k zapůjčení slunečník a 2 lehátka (6-8 EUR/den), můžete si však koupit i svůj vlastní slunečník (kolem 10 EUR) skoro v každém obchodě.

Rhodos je místem pro relax, super party, ale také pro nová poznání a dobrodružství díky mnoha přírodním, historickým a kulturním krásám.

A kde jste byli na dovolené vy? 🙂 Ráda uslyším i vaše oblíbená místa a tipy v komentáři nebo ve zprávě. Budu se těšit!

S úsměvem

Š.

♥Click Here to Jump to the TOP ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s