Czech Design Week 2016 – Get Inspired by Unique Artistry

CZ version(↓Click here to jump to the EN version):

O víkendu jsem zavítala na událost zvanou Czech Design Week, která se konala v Praze od 7. – 13. listopadu 2016, a to na Staroměstském náměstí v domě Franze Kafky. Tato akce byla poslední, která se zde konala, jelikož se Kafkův dům teď začne rozsáhle rekonstruovat.

Přes 80 vystavovatelů z ČR i ze zahraničí zde představilo svoji osobitou design tvorbu různých tvarů, materiálů a efektů. Kreativním nápadům se opravdu meze nekladly.

Vystavovatelé byly složeny ze šperkařů, módních návrhářů, univerzit, firem, ateliéru, ale také z kreativních vynálezců, řemeslníků, umělců a ostatních velice nadaných jednotlivců.

Kromě shlédnutí zajímavých uměleckých děl od talentovaných českých a zahraničních umělců, jste se mohli také ocitnout ve virtuální realitě díky poslednímu patru Kafkova domu. V tomto patře se skrývalo virtuální hřiště, které mě neskutečně bavilo 🙂

V průběhu týdne jste mohli také zavítat na několik zajímavých panelových diskuzí, které se věnovaly např. problematice na ochranu designových tvůrců, ekologii nebo také tématům jako game design, migrace a další. Mimo jiné jste také mohli shlédnout krátký film od neziskové organizace Amnesty International a zúčastnit se vernisáží či několika večírků s různými DJs.

Czech Design Week nebyl však k nalezení jen pod střechou Kafkova domu. Zajímavé design návrhy, debaty a výstavy jste mohli zažít i na Václavském náměstí, v podzemí bývalého Domu uměleckého průmyslu nebo v Holešovicích v The Chemistry Gallery.

Příští rok se určitě Czech Design Weeku zase ráda zúčastním. Myslím si, že tato akce za návštěvu rozhodně stojí. Jen těžko byste hledali veřejnosti otevřené místo, kde se sejde pohromadě tak velký počet nadaných umělců a ukáží tolik různých kreativních podob designu. Také se mi líbí, že design je v rámci tohoto festivalu ukázán v celé jeho škále a ne jen jako luxusní a drahé zboží do bytu či do šatníku.

Czech Design Week je určitě zajímavý svojí pestrostí vystavovaných uměleckých kousků. Některé umělecké výtvory a trochu té kreativní atmosféry jsem pro vás zachytila i mým “třetím okem” :)…
Tak co říkáte? Jdete příští rok na Czech Design Week taky? 😉

S úsměvem,

Š.


◊♦◊

EN version:

Last weekend I visited an event called the Czech Design Week, which was held in Prague in the house of Franz Kafka at the Old Town Square from the 7th to the 13th of November 2016. This event was the last one being held there, as this house is going to be extensively reconstructed now.

There were over 80 Czech and international exhibitors showing their very own design creations of different shapes, materials and effects. Their creative ideas had really no set limits.

The exhibitors were composed of jewellers, fashion designers, universities, companies, studios as well as creative inventors, craftsmen, artists and other very talented individuals.

In addition to seeing the interesting artworks from talented Czech and foreign artists, you could also wander into a virtual reality thanks to the last floor of the Kafka’s house. There was a hidden virtual playground, which I enjoyed tremendously 🙂

Throughout the week of this event, you could have also visited a number of interesting panel discussions, which were dedicated to issues such as the protection law of design artists, ecology as well as topics such as a game design, migration and many more. Among other things, you were also able to see a short film from the NGO – Amnesty International, attend exhibitions, and several parties with different DJs.

Czech Design Week did not only take place under the roof of Kafka’s house. There were also interesting design proposals, debates and exhibitions at the Wenceslas Square, in the basement of the former House of the Artistic Industry, and in The Chemistry Gallery in Holešovice.

I definitely would like to participate on the Czech Design Week next year again. I think that this event is definitely worth a visit. You would hardly find a public open space, where such a big number of talented artists meet all together and show so many different creative forms of design. I also fancied the fact that the design was shown in all its variety during the event, and not just as a luxurious and expensive item to put to your apartment or into your wardrobe. 

The Czech Design Week is certainly interesting for its big variety of exhibited art pieces.  I captured some of those art pieces and a little bit of the creative atmosphere with “my third eye” :)…

So, what do you say? Are you coming next year as well? 😉

With a big smile 

Š.  

♥♥♥♥♥

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s