The 11 Best Free Travel Apps

CZ version(↓Click here to jump to the EN version):

V dnešní době moderních technologií existují mobilní aplikace, které nám mohou značně pomoci při našich cestách v zahraničí i v tuzemsku.

Nezáleží na tom, jestli potřebuji jen zjistit, jaké je v dané lokalitě počasí, přepočítat si cizí měnu na tu svojí, zjistit kudy se mám vydat, najít tipy na skvělá místa k navštívení a také, kde se můžu dobře najíst a napít, najít nejlevnější letenku, ubytování a mnoho dalších nezbytných věcí spojených s cestováním.

Připravila jsem si pro vás seznam aplikací (dostupných pro iOS i Android telefony), které vám mohou ušetřit zbytečné stresy s náročným plánováním vašeho výletu, dovolené, pracovní cesty a dalších zahraničních i tuzemských pobytů.

TOP MOBILNÍ APLIKACE NA CESTY:

Airbnb 

Nevíte, kde se na vašich cestách ubytovat? Tato aplikace vám dá na výběr z různých možností, a to od samostatného či sdíleného pokoje u místních, vlastního apartmánu až po ubytování v  domku v korunách stromů nebo v paláci. Můžete si také najít ubytování podle ceny, umístění či doporučení od předchozích ubytovaných.

Skyscanner 

Hledáte perfektní deal pro tuzemské nebo zahraniční letenky a nechcete porovnávat desítky webů různých leteckých společností? Tato aplikace to udělá za vás. Pomocí několika filtrů vám pomůže najít tu nejlepší možnost právě pro vás.

Google Flights 

Letenku vám pomůže najít také přímo webová aplikace od Googlu, která porovnává letenky od různých společností. Aplikace umožňuje hledání přes zadání parametrů, které vám vyhovují a také vám pomůže s predikcí cen letenek do budoucna.

Google Maps 

A kudy teď? Tento problém vám vyřeší další aplikace od Googlu. Pokud máte internetové připojení, aplikace vám ukáže detailní mapu, přímý fotografický pohled na ulici nebo také všechny dopravní informace v daném místě. Pokud internet mít nebudete, můžete si předem stáhnout do telefonu i detailní offline mapu.

TripAdvisor 

Kde se dobře najíst, ubytovat, kam se podívat? Co ostatní doporučují vidět, ochutnat a zažít? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte díky TripAdvisoru. Když nevíte coby, najdete to na Trip Advisoru 🙂

Weather 

Nevíte zda přibalit na cesty deštník, rukavice a nebo třeba opalovací krém? Tato aplikace vám poradí na jaké počasí se nejspíše připravit 🙂

Instagram 

Cestování je v mnoha případech spojeno s fotografováním. Nebojte se sdílet své parádní fotografické kousky se světem a nebo třeba nahlédnout do fotek ostatních lidí z místa, kde se právě nacházíte, třeba vás svými fotografiemi inspirují k návštěvě nějakého dalšího zajímavého místa. (Můj profil ActiveCurls)

XE Currency

Jste v místě, kde se platí jinou měnou? Raději si pomocí této aplikace zkontrolujte, kolik za danou věc zaplatíte, a to i offline. Můžete se tak vyhnout spoustě nepříjemných zjištěních 🙂

Google Translate 

Dalším nepříjemnostem se můžete také vyhnout díky aplikaci, která vám pomůže s komunikací a porozuměním. Aplikaci můžete také využít offline, takže budete mít neustále slovník při sobě. Mimo jiné můžete využít vlastnosti překladu textů s použitím vašeho fotoaparátu v mobilu (např. různé nápisy nebo popisky na obalech produktů a podobně). Můžete dokonce využívat funkci hlasového překládání.

Expensify 

Tato aplikace vám může pomoci především na vašich byznys cestách. Máte totiž možnost si zde zaznamenávat svou veškerou útratu. Umožňuje také fotografické zaznamenávání účtenek či import útraty i z vašich kreditních karet. Smart Scan umožní i automatické zaznamenání a přidání vyfocených účtenek přímo do vašich celkových útrat (nemusíte tedy nic vypisovat, stačí pouze fotka).

PackPoint 

Lámete si hlavu, co si s sebou na cesty sbalit? Teď už nemusíte. Tato aplikace vám po vyplnění stěžejních údajů o vaší cestě (např. datum odjezdu a příjezdu, plánované aktivity, místo a další) vytvoří váš seznam co s sebou přibalit.

Krásné a bezpečné cestování přeji 🙂

S úsměvem

Š.

P.S. Máte nějaký další tip na dobrou cestovatelskou aplikaci? Určitě se podělte, také se ráda inspiruji 🙂

◊♦◊

EN version:

In the modern age of technologies, there are mobile applications that can greatly help us whilst on our travels.

It does not matter if you just need to find out what the weather is like in the area you travel to, if you need to convert the foreign currency to yours, to know which way you should actually go, find tips on great places to visit and where to eat and drink, find the cheapest transport ticket, and good accommodation and many other necessary things associated with travelling.

I have prepared for you a list of applications (available for iOS as well as Android phones) that can save you unnecessary stress from the planning of your trip, vacation, business leaves, and other international and domestic trips.

TOP TRAVEL MOBILE APPS:

Airbnb 

Are you wondering where to stay on your travels? This application gives you a choice of various options, ranging from a single room or a shared room at local’s, your own apartment to accommodation in a tree house or in a palace. You can also select accommodation by price, location, or recommendations from previous residents.


Skyscanner 

Are you looking for a perfect deal for domestic or international flights, and do not want to compare dozens of websites of various airlines? This app does it for you. Use multiple filters to help you find the best option for you.


Google Flights 

The Google web application will also help you to find an air-ticket. It compares flights from different companies as well as it lets you to search through various setting parameters and it can also help you with the prediction of future fares and price fluctuations. 


Google Maps 

Where to go now? This problem can be solved by another application from Google. If you have an Internet connection, the app will show a detailed map, Street View option or all local traffic information. If you do not have an Internet access, you can pre-download a detailed offline map directly to your phone.


TripAdvisor

 Where to eat, stay or what to go to see? What the others recommend to visit, taste, and experience? All of this and much more you can discover thanks to the TripAdvisor App. If you do not know what to do, have a look at this app and you will find it.


Weather 

Are you not sure whether to pack  an umbrella, gloves or perhaps even a sunblock for your journey? This application will advise you on what the weather is likely to be, so you can be fully prepared 🙂


Instagram 

Travelling is in many cases associated with taking pictures. Feel free to share your awesome photographic pieces with the world, or perhaps even take a peek into other people’s photos from the place where you are. Maybe their photographs will give you an inspiration to visit some other interesting places close by. (My Profile ActiveCurls)


XE Currency 

Are you in a place with a different currency? Use this app to check how much you pay for the particular thing, it works even offline. You can avoid a lot of unpleasant payment shocks:)


Google Translate 

Another kind of inconveniences can be avoided by this application, which will help you with communication and understanding. This app can also be used offline, so you’ll always have a possibility to use your dictionary. There are also other handy functions of this app such as a translation of texts using your mobile phone camera (eg. for different inscriptions or labels on a product packaging, etc.) and you can even use the voice translation.


Expensify

 This application can help you especially on your business travels. You have the opportunity to have all your spendings at one place. It also allows storing photographs of your receipts as well as import all your credit card spendings. The Smart Scan function enables an automatic recording and adding of your receipts into your total spending list (so you do not need to type in any details, just take a picture of a receipt).


PackPoint  

Are you having troubles to decide what to pack for your travels? You don’t need to anymore. After filling in some necessary data about your journey (eg. the date of your departure and arrival, planned activities, travel destination and others) this app will create your very own check-list of things to pack with you. 


Take care and have wonderful travels 🙂

With a big smile 

Š.

P.S. Do you have any other tip for a good travel app? Feel free to share it with me, I would like to get other inspiration as well 🙂

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

3 Comments Add yours

 1. Adam Pácha says:

  Šári,

  Zajímavý článek a pěkné shrnutí.

  Doporučil bych i následující aplikace:

  – booking.com – aplikace se pro vyhledání ubytování, když airbnb nevrací nic podle tvých přání, zkus booking.com. Doporučuji při hledání použít reference a hodnoceni od ostatních uživatelů.
  – wallet – iphone uživatelé ocení ukládání letenek z aplikací leteckých společností. Odpadnou starosti s tištěním letenek a check-in procesem.
  – uber – stop přeplaceným taxikům. Akpikace nabízí i řadu asijských měst.
  – rentalcars – aplikace agregující půjčovny aut. Přes aplikaci lze sjednat výhodnější pojištění, než přímo přes půjčovnu aut (většinou)
  – settle up – cestujete ve větší skupině a potřebujete rozpočítat společné výdaje? Pak tato aplikace je přesně co hledáte.
  – magicseaweed – vyrážíte na surf a potřebujete vědět, kde jsou nejlepší vlny? MSW poskytuje přehledné a pravidelně aktualizovane informace.
  – evernote – aplikace pro zapisování poznámek či cestovního deníku

  Adam

  Liked by 1 person

  1. Active Curls says:

   Děkuji moc, Adi 🙂 Super tipy na další appky! xx

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s