Blown Away by an Awesome Kiting Experience!

CZ version (↓Click here to jump to the EN version):

Je jedno sobotní říjnové ráno a my se Shaunem chystáme na pražskou louku kousek od Černého Mostu.

Rukavice, čepice, pohodlná obuv a jde se.

Jdeme na celý den “kitovat” a dozvědět se o tomto sportu něco více.

Tuto skvělou příležitost jsme dostali minulý rok po stromeček a teď se nám konečně naskytla správná chvíle ji využít.

Na začátek nám instruktor Jirka z HARAKIRI detailně popisuje všechny typy kitů a jejich plusy a mínusy, také objasňuje jednotlivé části kitu, techniku kitingu, bezpečnost při provádění tohoto adrenalinového sportu a také tipy na super místa, kde se dá  kitovat i pro začátečníky.

Za půl hoďky máme základy v malíku a jde se na věc.

Jakožto úplní začátečníci začínáme testovat malého kita “trojku” a v průběhu první poloviny dne se dostáváme až k “devítce”.

Shaunovi to jde jedna báseň. Já se s kitem seznamuji trochu déle, ale po chvíli už s ním také kroužím vzdušná “nekonečna” (ležaté osmičky) :).

Střídáme se v manévrování.  Jeden kita vždy řídí a druhý pomáhá s natahováním a rovnáním šňůr, které ho spojují s “barem” neboli řídícím ráhnem. Šňůry se většinou zamotávají, když kite nevydrží ve vzduchu a spadne na zem. Je tedy určitě fajn, když ze začátku trénujete ve dvojici a můžete si vzájemně pomáhat narovnat šňůry tak, aby kite mohl zase bez problémů stoupat do nebes.

První polovina dne je za námi a kiting s ráhnem se nám už celkem daří ovládat. Přichází čas menší pauzy, kdy stihneme dát něco k snědku a poslechnout si druhou část teorie a přípravit se na zbývající část našeho sportovního dne. V druhé části nás totiž čeká kiting s uvázáním/postrojem, který je nazván také jako trapéz neboli bederní pás/sedák s hákem, kterým se zaháknete za tzv. “chicken loop”.

Po důkladném vysvětlení jak na sebe postroj uvázat, jakým způsobem kita ovládat i s připevněním a jak se kite v krizových situacích dá tzv.”odstřelit”(odpojení z trapézu), jdeme teorii zkusit v praxi.

Ze začátku si musíte zvyknout na jiný způsob ovládání než při pouhém držení kita za ráhno a také na o něco složitější kroky k dostání kita do vzduchu.

Při kitingu je samozřejmě důležité mít alespoň kapku štěstí na přívětivé větrné podmínky. Náš den se jeví jako vcelku přívětivý pro začátečníky. Avšak ke konci našeho tréninku přichází černá oblaka, vítr se zvedá o něco více a nám je řečeno si raději z bezpečnostních důvodu nasadit helmy.

Začíná pršet a kite nabírá s větším větrem na síle, občas nás svoji silou tahá k sobě nahoru, takže místy jsme i na pár sekund ve vzduchu, ale tak troška adrenalinu nám neuškodí :-))

Jak déšť rychle přišel, tak i rychle odchází a to bohužel i s větrem. Je tedy čas zabalit naše “saky paky”, poděkovat instruktorovi Jirkovi za bližší seznámení s kitingem a vydat se s krásným pocitem ze skvělého zážitku domů.

Zase jedna suprová a úžasně jiná víkendová zábava v podzimní Praze.

Pokud máte rádi nové věci nebo byste chtěli zažít kapku dobrodružství a zároveň si vyzkoušet zajímavý sport, potom je kiting pro vás skvělou volbou! 🙂

Máte už s kitingem také nějaké zkušenosti? Pokud ano, ráda si poslechnu i vaše názory a tipy 🙂

S úsměvem

Š.

P.S. Velké díky mému skvělému bráškovi a Pavlínce 🙂 xx

◊♦◊

EN version:

It’s one Saturday morning in October, and Shaun and I are going to a Prague meadow near to the Černý Most area.

Gloves, beanie, comfortable shoes and we are ready to go.

We are going to do kiting for the whole day and learn about this sport a little more.
We got this great opportunity under the Xmas tree last year, and now, the right moment to finally use it arose. 

At the beginning our instructor Jiří from HARAKIRI describes in detail all kinds of kites and their pros and cons. He also explains the different parts of the kite, the technique of kiting, safety rules for doing this extreme sport as well as giving some tips on great places where you can do kiting as a beginner.

In half an hour we ace the theory basics and we are ready for the action.

As complete beginners we start to test a little kite no. 3 and during the first half of the day we are coming up to no.9 .

Shaun is flying the kite easy peasy. I am adjusting myself with a kite for a little longer, but after a while I am also drawing imaginary infinity signs in the sky with it :).

We take turns in the manoeuvring of the kite. One of us always leads the kite and the other one helps to untangle and straighten the lines that connects it with a bar. The lines usually get entangled when the kite falls to the ground. Therefore, it is certainly very helpful if you can train in pairs at the beginning.  In such a way you can help each other to straight the lines, so the kite is able to turn without problems and smoothly rise up the sky again.

The first half of the day is behind us and we are already controlling the kite´s bar quite well. So, here comes a little break when we can manage to get something to eat and listen to the second part of the theory and get ready for the remaining part of our sports day. In the second part we are going to try out kiting with a harness, which looks like a waist belt / seat with a hook for hooking a so called “chicken loop”.

After a thorough explanation of how to put on the harness, how to control the kite with the harness on and how to release the kite in critical situations, we are ready to roll and try it out in practice.

At the beginning you have to get used to a different way of operating and controlling of the kite with the bar, as it is a little more complicated to get the kite up in the air.

Whilst doing kiting it is definitely important to have at least a bit of luck with friendly wind conditions. Our day seemed to be quite friendly and ideal for kiting beginners. However, towards the end of our training, there were some black clouds and the wind began to get stronger and we were told to put on helmets for a safety reason.

It starts to rain and the kite is getting stronger with the raising wind. At times it even starts to pull us up towards the kite, so even few times we are for a few seconds in the air, but a bit of adrenaline did not hurt us :-))

As quickly as the rain came, it left. Unfortunately it took away the wind as well. So, it is time to pack it up and thank to  our instructor Jiří for a closer acquaintance with kiting, and hit the road back home with a great feeling of an awesome  experience.

Another amazingly different weekend fun in the autumn Prague.

If you like to try new things or if you would like to experience a bit of a different adventure and also try an interesting sport, then kiting is a great choice to go for! 🙂

Have you already got some experience with kiting? If yes, I would also love to hear your opinions and tips 🙂

With a big smile

Š.

P.S. A big thanks to my amazing brother and Pavlínka:) xx♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s