Weekend Vibes: 1-Afternoon Getaway from Prague 

CZ version (↓Click here to jump to the EN version):

Byla to krásná neděle. Lidé nastavovali tváře posledním teplým slunečním paprskům.

Perfektní den na výlet.

Já jsem však v Praze a chci se spojit s přírodou trošku více než jen v městském parku. Takže je čas vyjet za Prahu, na vesnici. V tomto případě jsem si vybrala vesničku Teletín, kde se nachází scénická vltavská vyhlídka Máj (o které jsem se dozvěděla přes Instagram).

Sbalit “sváču” a foťák do baťůžku, úsměv na tvář a “sláva nazdar výletu”, jde se. 🙂

Cestuji autobusem ze Smíchovského nádraží až do Krňaň (zastávka Teletín), s jedním přestupem ve Štěchovicích. Cesta trvá asi hodinku, jedeme podél Vltavy, kde se můžete rozplývat nad nádhernou rozmanitou krajinou zbarvenou nastávajícím podzimem. Krása pohledět.

Kukuřičné pole, díra sem, díra tam, lesy, nekonečná luka a jsme tu, vítejte v Teletíně.

Na internetu jsem se dočetla, že mám jít po žluté turistické značce přes louku, ale přiznám se, ani jsem tuto informaci nakonec nepotřebovala. Lidí tu při nedělním odpoledni bylo “téměř” jako na “Václaváku”.

Přidala jsem se tedy jako ztracená ovečka ke stádu a šla jsem s davem.


Prošla jsem přes zmíněnou louku až do lesa, kde jsem měla alespoň na chvíli pocit soukromí. Výhledy na krásnou scenérii a vůně podzimního lesa a luk tu byla ale úžasná. Pobyt na čerstvém vzduchu je nade vše :-).

Příjemnou přírodní procházkou necelé 2 km od autobusové zastávky jsem se konečně dostala až k tomu davy přitahujícímu magnetu – vyhlídce Máj.

Výhled tam byl opravdu jedinečný. Dostat se k však místu přes Canony, Nikony, GoProučka a další  technologické pomůcky (např. oblíbené selfie tyčky) byl však již trošku komplikovanější úkol. Terén tomu také moc nepomáhal (doporučuji si vzít pořádnou obuv a připravit se na sestup po strmých kamenech).

Tak a konečně jsem se prodrala na ten fotografy “vytoužený spot” a můžu si i já “vycvaknout” mojí vzpomínku ze všech úhlů.


Pohled na hluboký skalnatý kaňon, který vytváří nádhernou přírodní podkovu je vskutku fascinující a místo je bezpochybně úžasně fotogenické. Jen je trošku škoda, že ta skutečná energie na místě oproti té, která proudí z fotografie, je velmi výrazně potlačená lidským faktorem a komerčností vyhlídky.

Na druhé straně, když se nad tím zamyslím, já bych asi s největší pravděpodobností bez této “komerčnosti” možná ani nikdy o tomto místě neslyšela.

Všechno má své pro a proti. Důležité je však všeho s mírou :-).

Třeba vy budete mít příště více štěstí a místo si užijete ve větším soukromí než já. Výhled určitě stojí za tu zkoušku…. 🙂

S úsměvem,

Š.

◊♦◊


EN version:

It was a beautiful Sunday. People were enjoying the last warm rays of summer sunshine.

It was a perfect day for a trip.

However, I am in Prague and wish to connect with the mother nature a bit more than just in a city park. So, it’s time to go a little bit outside of Prague, to a small village. In this case, I chose Teletín village, where the scenic view of the river Vltava called Maj is (I found this place through Instagram).

It is time to pack a snack and camera into my little backpack, put a smile on my face, and away we go on an adventure. 🙂

I am travelling by bus from Smíchov station to Krňany (bus stop ‘Teletín’), with one transfer in Štěchovice. The journey takes about an hour and it is along the river, where you can marvel at the beautiful diverse colored landscapes of the upcoming autumn. 

Corn fields, a hole here, a hole there, forests, endless meadows, and here we are, welcome to Teletín.

I have read on the internet that I should follow the yellow trail sign and go through a meadow. Although, I must admit, I did not even need this information after all. There was “almost” as many people as at the Wenceslas square in Prague, on that sunny Sunday afternoon. 

So, as a lost sheep rejoins the heard, I continued with the crowd. 


I passed through the already mentioned meadow and woods, where I felt at least a little bit of privacy for a while. I was enjoying the beautiful scenery and the smell of the autumn forest and meadows. For me fresh air activities are the best :-).


Through the pleasant nature walk, which was less than 2 km from the bus stop, I got to the crowds drawing magnet – the Máj viewpoint.

The view there was truly unique. Nevertheless, to get to the actual viewing spot, I had to dodge through the Canon, Nikon, GoPro cameras, and other the ever popular ‘selfie sticks ‘, which made it a bit more complicated task get to the perfect spots. The terrain in itself, did not make the walk much easier (I recommend to take proper shoes and prepare to walk down some steep rocks).

So, I finally broke through to the photographers’ desired spot, and it was my time to capture some still memories from all different angles of the view on my own.

The view of the deep rocky canyon, which creates a beautiful natural horseshoe, is a truly fascinating place and it is undoubtedly incredibly photogenic. It was just a bit of a pity that the actual feeling from the place, contrary to the energy which is illustrated by looking at the taken photo, is greatly inhibited by the human factor and the commercialism of the viewpoint.

On the other hand, when I think about it a bit more, I would most likely never heard about this place without the ‘commerciality’ of it. 

Everything has its pros and cons. However, it is important, to keep the everything in moderation :-).
Maybe, you will be more lucky next time if you go there, to enjoy more privacy than I did. The view is definitely worth at least to try to check it out …. 🙂

With a big smile,

Š. 

♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

3 Comments Add yours

 1. SaraRozic says:

  Sweet pics!

  Like

  1. Active Curls says:

   Thank you so much Sara 🙂

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s