Sailing through the Sky 

CZ version (↓Click here to jump to the EN version)

Bylo to jedno skvělé spontánní rozhodnutí a také parádní tečka za krásnou dovolenou.

Když se tak zamyslím, mnoho našich spontánních rozhodnutí, které v životě děláme, jsou ve většině případů jedny ty z nejlepších a nejzapamatovatelnějších. Je to asi hlavně i tím, že se rozhodujeme v rychlém okamžiku, bez zvážení pro a proti, prostě bez plánu B 🙂 a pak je zážitek z našeho rozhodnutí o dost silnější a troufám si říct i krásnější …

Jednu takovou super spontánní věc jsem zažila toto léto, a to parasailing. Pokud někteří nevíte, o co jde, parasailing nebo taky někdy nazývaný jako parakiting nebo parascending, je adrenalinová rekreační aktivita, kdy jste něco jako parašutista připevněný k lanu, které je táhnuto rychlostní lodí speciálně určené k této činnosti.


Já jsem si parasailing vyzkoušela se Shaunem v Řecku na Rhodosu a můžu od srdce říci, že to byl nádherný zážitek!

Nejdříve jsme si oblékli vesty, bezpečnost je při této aktivitě samozřejmě záležitost číslo jedna, poté jsme na sebe navlékli postroj a později jsme se připojili speciálními karabiny k lanu, které nás připevnilo k padáku.

Naskočili jsme na naši loď a vyrazili blíže k srdci Středozemního moře….

Po několika kilometrech jsme zastavili na místě obklopené široko daleko jen azurovou modří a naše dobrodružné “odfouknutí” k nebi mohlo začít.

Sedli jsme na záď lodě a připravili se ke stoupání do oblak.


Výhled z ptačí perspektivy a pocit neskutečné volnosti byl nepopsatelný! V tom krásném momentě si uvědomíte, jak důležité je čas od času zastavit veškerý proud myšlenek, z hluboka se nadechnout a podívat se na svět z naprosto jiného úhlu pohledu….

Také si uvědomíte, jak nádherné je být součástí něčeho tak grandiózního a jedinečného.

◊♦◊

EN version: 

It was an amazing spontaneous decision and also a great ending of one wonderful holiday.

Most of our spontaneous decisions, which we make in our lives, are in many cases some of the best and most memorable ones. It might be mainly because we make these decisions in a brief moment, without weighing up the pros and cons, simply without the plan B 🙂 and then, the experience from those decisions are usually much stronger and I am not afraid to say it, but they are usually even more beautiful…

I have experienced one of these awesome spontaneous experiences this summer, and it was parasailing.


If some of you don’t know what I am talking about, parasailing or sometimes called parakiting and parascending, is an adrenaline recreational activity, where you are some what a skydiver attached to a rope, which is pulled by a speed boat specifically designed for these purposes.

I have tried parasailing with Shaun in Greece on the Rhodes island and I can truly say that it was an amazing experience!

First we put on our life jackets on the beach, as safety is key with this kind of activity. We were then harnessed up and later attached by the carabiners, which connected us to the parasail. 

So we jumped on the boat and started to head closer to the heart of the Mediterranean Sea….

After a few kilometres we stopped in an area of open ocean, which was surrounded by a crystal clear turquoise blue colour. From this point, we were mentally and physically prepared to take on our breath taking adventure in the sky.

We sat down at the back of the boat and got ready for the take off into the clouds.


The view from an eagle’s perspective and the feeling of the incredible freedom was indescribable! At that perfect moment you realise how important it is to stop your thought process from time to time, take a deep breath and look at the world from a completely different perspective…

You also realise how wonderful it is to be a part of something that grandiose and unique.


♠Click Here to Jump to the TOP/ Klikněte zde k přeskočení na začátek článku♠ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s